G+

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT SƠN MỸ

HOTLINE: 0983 025 128         ĐT: (028) 22 015 128 - (028) 37 166 120


Tủ tivi, Kệ tivi, Mẫu tủ tivi đẹp, Mẫu kệ tivi gỗ, Tủ tivi phò...

Tủ tivi, Kệ tivi

"Bộ sưu tập những tủ tivi bằng gỗ với mẫu mã và màu sắc đa dạng, từ mẫu tủ tivi đơn giản đến mẫu tủ tivi hiện đại với các màu gỗ tự nhiên, sơn trắng, sơn nâu, đen,... Kệ tivi được sản xuất bằng các loại gỗ tự nhiên: sồi, xoan đào, ash, gỗ công nghiệp, gỗ ghép, MDF, MFC,... với quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nên các sản phẩm điều đạt tiêu chuẩn tốt nhất"

 • Kệ tivi phòng ngủ

  Kệ tivi phòng ngủ

  Ke tivi phong ngu
  Mẫu kệ tivi phòng ngủ, mẫu thiết kế kệ tivi đặt tại phòng ngủ
 • Kệ ti vi phòng khách kết hợp kệ treo trang trí

  Kệ ti vi phòng khách kết hợp kệ treo trang trí

  Ke ti vi phong khach ket hop ke treo trang tri
  Tủ ti vi kết hợp kệ trang trí cho phòng khách
 • Tủ tivi, Kệ tivi 42

  Tủ tivi, Kệ tivi 42

  Tu tivi, Ke tivi 42
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 41

  Tủ tivi, Kệ tivi 41

  Tu tivi, Ke tivi 41
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 40

  Tủ tivi, Kệ tivi 40

  Tu tivi, Ke tivi 40
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 39

  Tủ tivi, Kệ tivi 39

  Tu tivi, Ke tivi 39
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 38

  Tu tivi, Ke tivi 38
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 37

  Tủ tivi, Kệ tivi 37

  Tu tivi, Ke tivi 37
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 36

  Tủ tivi, Kệ tivi 36

  Tu tivi, Ke tivi 36
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 35

  Tủ tivi, Kệ tivi 35

  Tu tivi, Ke tivi 35
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 34

  Tủ tivi, Kệ tivi 34

  Tu tivi, Ke tivi 34
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 33

  Tủ tivi, Kệ tivi 33

  Tu tivi, Ke tivi 33
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 32

  Tủ tivi, Kệ tivi 32

  Tu tivi, Ke tivi 32
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 31

  Tủ tivi, Kệ tivi 31

  Tu tivi, Ke tivi 31
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 30

  Tủ tivi, Kệ tivi 30

  Tu tivi, Ke tivi 30
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 29

  Tủ tivi, Kệ tivi 29

  Tu tivi, Ke tivi 29
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 28

  Tủ tivi, Kệ tivi 28

  Tu tivi, Ke tivi 28
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 27

  Tủ tivi, Kệ tivi 27

  Tu tivi, Ke tivi 27
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 26

  Tủ tivi, Kệ tivi 26

  Tu tivi, Ke tivi 26
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 25

  Tủ tivi, Kệ tivi 25

  Tu tivi, Ke tivi 25
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi, Kệ tivi 24

  Tủ tivi, Kệ tivi 24

  Tu tivi, Ke tivi 24
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi 23

  Tủ tivi 23

  Tu tivi 23
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi đơn giản 22

  Tủ tivi đơn giản 22

  Tu tivi don gian 22
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi đơn giản

  Tủ tivi đơn giản

  Tu tivi don gian
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi kết hợp

  Tủ tivi kết hợp

  Tu tivi ket hop
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 19

  Tủ tivi gỗ 19

  Tu tivi go 19
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 18

  Tủ tivi gỗ 18

  Tu tivi go 18
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 17

  Tủ tivi gỗ 17

  Tu tivi go 17
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 16

  Tủ tivi gỗ 16

  Tu tivi go 16
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 14

  Tủ tivi gỗ 14

  Tu tivi go 14
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 12

  Tủ tivi gỗ 12

  Tu tivi go 12
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 12

  Tủ tivi gỗ 12

  Tu tivi go 12
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 11

  Tủ tivi gỗ 11

  Tu tivi go 11
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 10

  Tủ tivi gỗ 10

  Tu tivi go 10
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 09

  Tủ tivi gỗ 09

  Tu tivi go 09
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 08

  Tủ tivi gỗ 08

  Tu tivi go 08
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 07

  Tủ tivi gỗ 07

  Tu tivi go 07
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 06

  Tủ tivi gỗ 06

  Tu tivi go 06
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 05

  Tủ tivi gỗ 05

  Tu tivi go 05
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 04

  Tủ tivi gỗ 04

  Tu tivi go 04
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 • Tủ tivi gỗ 03

  Tủ tivi gỗ 03

  Tu tivi go 03
  Mẫu tủ tivi gỗ, kệ tivi gỗ, Như thế nào là một chiếc tủ tivi đẹp?
 First  Prev  [1Next Last 

Mẫu tủ tivi đẹp, Mẫu kệ tivi gỗ, Tủ tivi phòng khách, Kệ tivi phòng ngủ, Tủ tivi gỗ, Kệ tivi gỗ, Tu tivi go, Ke tivi go, Tủ áo kết hợp kệ tivi, Tủ tivi kết hợp


 Tư vấn chọn tủ tivi
(Nguồn: Tổng hợp từ internet)

Ngày nay, các sản phẩm kệ tivi gỗ có khuynh hướng đơn giản và gọn gàng dù nhà bạn có không gian lớn hay diện tích nhỏ hẹp. Kệ ti vi được thiết kế hiện đại và đơn giản, thích hợp với mọi không gian nội thất với kiểu dáng uốn lượn nhẹ nhàng, trông dễ thương và đáng yêu. Kệ được gắn chân cố định hoặc các bánh xe thiết kế đặc biệt giúp bạn di chuyển kệ ti vi khắp nơi rất dễ dàng.


Mẫu kệ có thiết kế sang trọng, thời trang và tiện dụng. Tấm kính trượt phía trước để che màn hình tivi khi không sử dụng. Ngoài ra, phần chứa ti vi cũng có thể trượt để che kệ sách hoặc che những vật dụng trang trí khác. Một điều đặc biệt là sản phẩm kệ tivi gỗ của chúng tôi luôn bố trí thông thoáng khi mặt sau là những khe hở nhỏ giúp làm mát khi tivi hoạt động trong nhiều giờ. Các cũng có thể gắn trên tường hay để trên bàn. Mẫu kệ tivi gỗ có thể điều chỉnh được lên xuống hay quay góc theo tầm nhìn và góc nhìn của bạn.

Sản phẩm kệ tivi gỗ đẹp được thiết kế dựa trên ý tưởng trang thiết bị và công nghệ nhập vào làm một để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Sản phẩm có kiểu dáng thanh lịch, ấn tượng. Sản phẩm này thích hợp sử dụng cho văn phòng hay phòng khách. Khung tủ tivi được thiết kế có kích thước thích hợp theo từng loại màn hình tivi, và có thể được bán chung bộ với ti vi.

Một chiếc tủ tivi gỗ đơn giản cùng vẻ hiện đại của căn phòng sẽ tạo nên một sự tinh tế đến không ngờ!

Tủ Tivi gỗ là đồ dùng không thể thiếu trong mỗi gia đình ngày nay không những vì chức năng của tủ tivi gỗ mà còn giá trị thẩm mỹ và nhân sinh quan mà kệ tivi gỗ mang lại cho phong cách sống của bạn. Vì vậy, một chiếc kệ tivi gỗ , tủ rượu, kệ đựng rượu để làm đẹp cho phòng khách là một cách làm khá quen thuộc của nhiều người.

Những không gian phòng khách sang trọng đến từ các gam màu ấm cúng như nâu, đỏ, vàng đến những gam màu tươi mát của xanh, hồng. Những bộ bàn ghế và những kệ tivi được bài trí hết sức hợp lý giúp không gian trở nên ấm cúng và hiện đại hơn.

Cách bố trí nội thất phòng ngủ truyền thống là lấy giường ngủ làm trung tâm, hai bên là tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo; phía đối diện là tủ tivi kết hợp với giá trang trí. Giải pháp này có lợi thế là tạo được cảm giác thông thoáng trong không gian nội thất phòng ngủ vừa phải

Với những gia đình thích một phòng ngủ đa năng đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày thì giải pháp hiện đại được xem là tối ưu. Hệ thống tủ âm tường được bố trí xung quanh phòng và kết nối liên hoàn với giường ngủ để đảm bảo đủ các chức năng như tủ đầu giường, bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ tivi, giá trang trí, bàn làm việc và giá sách. Giải pháp này đang được những gia đình trẻ, có thói quen giải trí và làm việc ngay tại phòng ngủ lựa chọn.
--------------

Tư vấn chọn mua Tivi
(Nguồn: tổng hợp từ internet)

Trước khi mua một chiếc tivi mới, nên nhớ rằng, thông số kỹ thuật mà các hãng đưa ra chủ yếu là đòn "tung hỏa mù".

Thay vì tin vào những lời quảng cáo, hay tham khảo và đánh giá những mẫu HDTV trực tiếp tại cửa hàng trưng bày.

Đừng quá chú ý vào các thông số kỹ thuật được cung cấp, thay vào đó hay tự tay kiểm chứng, đánh giá bằng cảm nhận của mình là cách mua tivi tốt nhất.

Tiến sĩ Raymond Soneira, chủ tịch hãng DisplayMate, một công ty nổi tiếng chuyên cung cấp các giải pháp hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh trên các sản phẩm điện tử dành cho người dùng, kỹ thuật viên và các nhà sản xuất đã có những chia sẻ kinh nghiệm trên Gizmodo, giúp người tiêu dùng có thể tự chọn lựa cho mình một mẫu HDTV có chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Một số bước cơ bản

Trước khi mua một chiếc tivi mới, nên nhớ rằng, thông số kỹ thuật mà các hãng đưa ra chủ yếu là đòn "tung hỏa mù". Đừng nên tin vào những số liệu đó làm thước đo chính để lựa chọn sản phẩm. Nếu bạn để ý, các nhà sản xuất luôn đưa ra thông tin về độ tương phản động (dynamic contrast) với con số lên tới hàng triệu thay vì công bố độ tương phản tĩnh của màn hình, với đơn vị chỉ khoảng vài nghìn và hầu như không thay lớn qua nhiều đời sản phẩm. Đặc biệt chú ý, mỗi một hãng sản xuất lại có một cách đưa thông tin kỹ thuật khác nhau, bởi vậy, cũng đừng cố gắng lấy thông số kỹ thuật của hai sản phẩm khác nhà sản xuất để so sánh.

Nếu là một người tiêu dùng bình thường, lời khuyên dành cho bạn trước khi mua sắm tivi mới là hãy tham khảo các tờ báo chuyên về thiết bị nghe nhìn, các trang tin tức trực tuyến hay các diễn đàn về hình ảnh. Bởi hầu hết sản phẩm hiện có trên thị trường đều được họ đánh giá khá chi tiết, từ đó bạn có thể rút ra được những điều mình cần. Tuy nhiên, cũng nên để ý đến lời bình luận về sản phẩm của những người đã từng dùng qua, bởi một số sản phẩm được đánh giá không khách quan nhằm phục vụ cho nhu cầu quảng cáo.

Sau đó, bạn có thể ghé thăm trang chủ của nhà sản xuất, đọc tất cả các thông tin về model một cách cẩn thận. Nếu như có một quyến hướng dẫn sử dụng HDTV ở ngay trên mạng, đó chính là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy mà bạn có được. Nó sẽ giúp người mua tìm hiểu được khá nhiều thông tin về sản phẩm mà mình sắp lựa chọn.

Một lời khuyên ngắn gọn trong phần này, hãy chọn Plasma nếu như phòng xem của bạn có nguồn sáng dịu hoặc hơi tối, còn nếu ánh sáng của phòng xem sáng sủa hơn, một chiếc màn LCD lại là lựa chọn hợp lý.

Đánh giá trực tiếp tại cửa hàng

Ở các cửa hàng bán lẻ, hầu hết các mẫu tivi trưng bày đều được phát cùng một nội dung hình ảnh. Tuy nhiên, đừng sử dụng những hình ảnh đó để đánh giá chiếc tivi mà mình lựa chọn, bởi đó là những hình ảnh tối ưu nhất, được người bán phát giúp cho chất lượng hình ảnh sản phẩm của họ đạt mức cao. Tuy nhiên, khách hàng có thể sử dụng những hình ảnh đó để đánh giá chất lượng của những model khác nhau, nếu như chúng được phát từ cùng một nguồn.

Thêm nữa, đừng sử dụng những đoạn phim hoạt hình để đánh giá về chất lượng hình ảnh của TV. Đó là những hình ảnh "giả" khiến cho người xem không thể đánh giá một cách chính xác chất lượng hình ảnh và độ chính xác của màu sắc.

Người bán hàng có thể tự thiết lập các thông số hình ảnh màn hình, hoặc để nguyên như khi mới xuất xưởng với những mẫu tivi đang được trưng bày trên cửa hàng. Nhưng tốt nhất, nếu là một người tiêu dùng phổ thông, không chuyên nghiệp trong việc tự điều chỉnh các thông số kỹ thuật đó, lời khuyên là nên tivi ở các chế độ hình ảnh thông thường theo mặc định của nhà sản xuất. Điều đó giúp bạn cảm nhận được chất lượng của hình ảnh một cách đúng đắn. Và yên tâm rằng, khi đã sở hữu sản phẩm rồi, chất lượng của nó chắc chắn sẽ còn tốt hơn nếu như bạn tự tay thiết lập các thông số.

Lưu ý thêm, trong khi lựa chọn và nhìn ngắm sản phẩm, nên đứng đối diện trực tiếp với màn hình bởi đó là góc nhìn tối ưu nhất, dù cho các mẫu HDTV hiện tại luôn được quảng cáo là có góc nhìn rất rộng rãi và thoải mái.

Những điều mà bạn có thể tự làm

Các đoạn video phát trực tiếp luôn có chất lượng không tốt bởi vì chúng diễn ra một cách liên tục. Hình ảnh tĩnh sẽ là thước đo chất lượng chính xác nhất. Với một hình ảnh tĩnh, bạn có thể so sánh được nhiều mẫu HDTV cùng một lúc, thay đổi góc nhìn để kiểm tra khả năng đáp ứng của màn hình. Điều này khá hữu ích trong khi lựa chọn một sản phẩm LCD.

Với việc hầu hết các model HDTV hiện nay đều tích hợp cổng USB 2.0 và có khả năng duyệt file trực tiếp từ những bộ nhớ USB đã giúp cho nhiều người mua cảm thấy tự tin hơn với lựa chọn của mình. Bạn có thể tham khảo trên mạng, lựa chọn sẵn một vài bức hình chuyên nghiệp, một vài đoạn video tham chiếu, ví dụ như cảnh hành động, cảnh bóng đêm hay khung cảnh thiên nhiên để mà tự kiểm tra chất lượng hình ảnh trên từng sản phẩm.

Trong khi kiểm tra màn hình với một đoạn phim, người xem nên chuyển sang chế độ Cinema mode, đây là một thiết lập có sẵn mà nhà sản xuất cung cấp, xuất hiện hầu hết trên các mẫu HDTV màn hình mỏng hiện nay. Còn nếu đủ khả năng, bạn có thể tự điều chỉnh các thiết lập trong khi xem để thấy được chất lượng hình ảnh và màu sắc tivi tốt hơn nữa.

Hãy đánh giá bằng cảm nhận bản thân

Hãy kiểm tra xem màn hình có bị bóng hay phản xạ ánh sáng quá nhiều hay không, điều này là cần thiết trừ khi bạn chỉ sử dụng tivi trong bóng tối. Bạn nên biết, màn hình gương đôi khi còn làm cho hình ảnh bị gợn sóng bởi vì chúng không được gắn kết hoàn hảo lắm. Thời điểm tốt nhất để kiểm tra độ phản xạ của màn hình là khi nó tối đen hoàn toàn, sau đó thay đổi góc nhìn để xem chất lượng hình ảnh có bị thay đổi nhiều hay không.

Ngoài ra, những khung hình tối cũng là thời điểm tốt nhất để người xem kiểm tra độ sáng của dải màu đen trên TV, nhưng với những nơi trưng bày quá sáng thì việc kiểm tra này sẽ khá vất vả. Người mua nên quan tâm và chú ý tới các điểm chết xuất hiện trên màn hình, các điểm ảnh thiếu đồng nhất và việc hở sáng ở các cạnh xung quanh trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

LCD là loại màn hình có chất lượng hình ảnh thay đổi nhiều ở những góc nhìn khác nhau, trong khi đó Plasma lại ít gặp sự thay đổi này hơn. Để quan sát và đánh giá được điều này, bạn cần một bức hình rực rỡ, có dải màu rộng và nhiều vật thể. Từ đó, ở từng góc nhìn khác nhau, người xem có thể đánh giá được sự thay đổi về độ sáng, độ tối đen, độ tương phản, sự tương phản hình ảnh và màu sắc mà màn hình thể hiện.

Thêm một lưu ý, loại màn hình LCD công nghệ IPS (In Plane Switching) hầu như không làm thay đổi màu sắc rõ rệt ở những góc nhìn khác nhau, như ở loại màn LCD thông thường. Nhưng loại màn hình này lại tạo ra sự khác biệt lớn về độ sáng của màu đen ở các góc xem khác nhau. Bởi vậy, riêng loại màn hình LCD IPS, người xem nên sử dụng một khung cảnh tối để đánh giá khả năng trình diễn với những góc nhìn khác nhau của HDTV.

Theo sohoa
"Tu tivi, Ke tivi, Mau tu tivi dep, Mau ke tivi go, Tu tivi phong khach, Ke tivi phong ngu, Tu tivi go, Ke tivi go, Tu tivi go, Ke tivi go, Tu ao ket hop ke tivi, Tu tivi ket hop" - Rss
Một số thông tin tư vấn khác

--Đăng Nhập--


Username      

Password      


--Hỗ trợ trực tuyến--

Zalo Contact
Zalo Contact

--LIÊN KẾT QUẢNG CÁO--

 

--Thống kê online--

Hôm nay: 0143
Hôm qua: 0517
Tất cả: 7,287,344